Монтаж


Монтаж - Капандури

 1. ВИНТ
 2. ПОДЛОЖКА ПЛАСТМАСОВА
 3. Винтчета
 4. Буренца за застопоряваща корда
 5. АЛУМИНИЕВ ВОДАЧ
 6. ЩОРА ФАБРИЧНО СГЛОБЕНА
 7. ГОЛЯМА ПОДЛОЖКА
 8. ГОРНА ТАПА
 9. РЪКОХВАТКА
 10. ДОЛНА ТАПА
 11. МАЛКИ ВИНТЧЕТА

СТЪПКА 1:  С ПОМОЩТА НА ВИНТЧЕТА 1 МОНТИРАТЕ ДВАТА ДЕТАЙЛА 5 КЪМ ВЪТРЕШНАТА СТРАНА И В ГОРНАТА ЧАСТ НА ПРОЗОРЕЦА.ПРОРЕЗИТЕ НА ДЕТАЙЛИ 5 СА ОТКЪМ ПОМЕЩЕНИЕТО.

СТЪПКА 2:  ВКАРАЙТЕ 4 В ПРОРЕЗИТЕ НА 5 ТАКА ЧЕ ДА ЩРАКНЕ

СТЪПКА 3:  С ПОМОЩТА НА ВИНТОВЕ 1 ЗАКРЕПВАТЕ ВОДАЧИ 3 ,КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ПОДЛОЖКИ 2 ЗА ПЛЪТНО ЗАСТОПОРЯВАНЕ НА ВОДАЧА КЪМ РАМКАТА НА ПРОЗОРЕЦА

СТЪПКА 4:  ДОЛНИЯ ПРОФИЛ НА ЩОРАТА НАНИЗВАТЕ В КЪСИЯ КРАЙ НА ВОДАЧА

СТЪПКА 5:  ПОСТАВЕТЕ ГОРНА ТАПА 6 И ДОЛНА ТАПА 8

ЩОРАТА Е ГОТОВА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

 
Kapanduri - montaj