Вземане на размери


Капандури - Вземане на размери

Kapanduri - vzimane na razmeri

Kapanduri - vzimane na razmeri

А-Ширина

В-Дължина

Kapanduri - vzimane na razmeri

 

Kapanduri - vzimane na razmeri