Венециански Щори


 • Венециански Щори
 • Венециански Щори
 • Венециански Щори
 • Венециански Щори
 • Венециански Щори
 • Венециански Щори
 • Венециански Щори
 • Венециански Щори
Широчина на ламела:
широчина в см.
височина в см.
Управление на щората
Начин на Монтаж
допълнителни аксесоари:
Количество
резултат

Венециански щори

Венецианските щори, наричани още 'хоризантални алуминиеви щори', са най-често изполвания слънцезащитен продукт. Те се изработват от висококачествено фолио , което отразява до 95% от слънчевото греене. Предлаганите алуминиеви ламели са със ширина 16, 25 и 50 мм. 

Венецианските шори са универсални, което позволява да се монтират на всякакъв тип дограма. 


Максимални и Минимални Размери:

 

За Венециаснки щори със 16 мм ламел.

 • Максимална ширина: 160 см (1,6 м)
 • Максимална височина: 220 см (2,2 м)
 • Минимална ширина:25 см (0,25 м)
 • Минимална височина: 25 см (0,25 м)

За Венециаски щори с 25 мм ламел:

 • Максимална ширина: 260 см (2,6 м)
 • Максимална височина: 300 см (3,0 м)
 • Минимална ширина: 25 см (0,25 м)
 • Минимална височина: 25 см (0,25 м)

За Венециански щори с 50мм. ламел:

 • Максимална ширина: 300 см (3,0 м)
 • Максимална височина: 300 см (3,0 м)
 • Минимална ширина: 40 см (0,4 м)
 • Минимална височина: 40 см (0,4 м)

 

 

Допълнителни Аксесоари

 

Magic Wand

Magic Wand e aтрактивна версия за управление на щората която позволява с едно завъртане или дърпане на пръчката, тя да се вдига или спуска по-лесно тъй като шнурът за управление е вграден в самата пръчка.

Стопери за застопоряване

Използват се да се укрепи щората в долния край и да се намали максимално движението й. 

Корда за застопоряване

Всички ламели от двете страни на щората са допълнително пробити и през отворите им има нанизана корда която се застопорява в долния край на прозореца със специална планка. Тази допълнителна екстра е подходяща за двойноотваряеми прозорци, тъй като задържа щората да не провисва когато прозореца е вертикално отворен.

Венециански Щори