Монтаж


Монтаж - Ден и Нощ Импресия

Поставяне на Ден и Нощ Импресия с кутия Лукс и Мини:

Необходими части за Ден и Нощ с Кутия Лукс и Мини

  1. Декоративни Капачки
  2. Странични Лайсни
  3. Долна тежест за плата
  4. Стопери за оперативен шнур
  5. Винтчета

Стъпка 1 - Поставете Щората на прозореца и завийте винтчетата (5) на капачките от страни в предвидените за тях отвори.
 

 

Стъпка 2 – Поставете долната тежест (3) в плата.

 

Стъпка 3- Отлепете лепенката на страничните Лайсни (2).

 

Стъпка 4 – Залепете страничните лайсни (2) върху стъклодържателя на прозореца.

 

Стъпка 5 - Поставете Декоративните Капачки (1).

Стъпка 6 - Поставете стоперите (4) между топчетата на шнура за управление. Те служат за ограничител на движението на щората.
 

Стъпка 7 – За управление на щората дръпнете шнура.