ОБЩИ УСЛОВИЯ

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА  

1. “Стоилов и Ко” ЕООД е търговско дружество, с БУЛСТАТ BG130421700 със седалище и адрес на управление гр.София, бул. Овча Купел 72

  • тел. 02 9554318
  • e-mai:alexa@spnet.net 


2. Надзорни органи: 

(1) Комисия за защита на личните данни 
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 
тел.: (02) 940 20 46 
факс: (02) 940 36 40 
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg 
Уеб сайт: www.cpdp.bg 

(2) Комисия за защита на потребителите 
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 
тел.: 02 / 980 25 24 
факс: 02 / 988 42 18 
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: www.kzp.bg 

3. Клиент е всеки потребител, който се е регистрирал с цел да ползва услугите, предлагани от "Стоилов и Ко" ЕООД, на интернет страницата http://www.shtorionline.com. 
4. Доставчик е лице, занимаващо се с търговия или доставка на щори. 
5. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право. 
6. Криптиране е начин за осигуряване скриването на информацията от тези, за които тя не е предназначена. Криптирането се извършва в комбинация с ключ – дума, число или фраза. 
7. Интернет страница по смисъла на настоящите правила означава съставна и обособена част от уебсайт. 
8. IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа. 
9. Парола е избран от Клиента код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския (клиентския) му профил. 
10. Потребителско име е избран от Клиента уникален код от букви, цифри и знаци, представляващ валиден адрес за електронна поща (Email) посредством които той се индивидуализира. 
11. Клиентски профил е обособена част от сайта, съдържаща информация за Клиента, изисквана от “Стоилов и Ко.” ЕООД при регистрацията и съхранявана при “Стоилов и Ко.” ЕООД, като достъпът до потребителския профил от Клиента се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. 
12. Уебсайт / сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси. 

ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 

Прочетете внимателно условията за ползване. Това е споразумение, което регулира отношенията между Вас и “Стоилов и Ко.” ЕООД. Споразумението включва условията, при които Вие можете да използвате нашия сайт, както и нашите задължения относно сроковете за доставяне и качеството на продуктите. Ако не приемате нашите условия за ползване на услугите, предлагани от “Стоилов и Ко” ЕООД, имате право да не използвате този сайт. “Стоилов и Ко.” ЕООД гарантира качеството на услугите, които предлага: 
Всички услуги и продукти, които предлагаме, са създадени, за да задоволят нуждите на клиентите, използващи нашия сайт. Ако не се чувствате удовлетворени, ние бихме искали да знаем. Всеки наш клиент има право да използва нашите телефони, както и да пише до alexa@spnet.net.Съветваме Ви в момента на доставката да прегледате доставените продукти. С подписването на документа за доставката се счита, че доставката е приета.  При рекламация клиентите имат право да се обадят на нашите телефони за контакт. 


“ SHTORIONLINE.COM” ОБСЛУЖВАНЕ 

ЦЕНИ И НАЛИЧНОСТ: 
Ние от “Стоилов и Ко” целим да Ви предоставим селекция на продукти с доказали се качества на достъпни цени. Прикрепените снимки на продукти са илюстративни. Възможно е описанието на дадена снимка да не отговаря на основният текст в сайта. В този случай за определящо се взима наименованието на продукта и описанието му в сайта. Съществува възможност в определен момент от дадена стока да няма наличност но това се налага по причини извън обсега и влиянието на фирмата. Ако ние не сме в състояние да изпълним Вашата заявка, поемаме отговорността да се свържем с Вас и да Ви информираме. По Ваше желание можем да заменим стоката с друга подобна. При извършено плащане по банков път ние ще Ви възстановим платените от Вас суми в срок до 5 работни дни от датата, на която е следвало да изпълним задължението си по договора. “Стоилов и Ко.” ЕООД си запазва правото да променя цените на продуктите и услугите. 
Всички посочени в сайта цени на продукти са с включен ДДС. 

ОРАЗМЕРЯВАНЕ ОТ НАШ СЛУЖИТЕЛ: 
При оразмеряване от наш служител се заплащат  20,00 лв. , за адрес в рамките на гр. София.  При последяваща  поръчка след размерите заплатена сума от  20,00 лв. се приспада от стойността на монтажа. При отказ от поръчка сумата не се връща. За взимане на размери извън рамките на гр. София, цената се определя от километрите на които се намира съответното населено място.  Клиента се уведомява за стойността на оразмеряването предварително.

ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ: 
Извършваме доставки в цялата страна. 
На територията на гр. София всеки ден от 8.30 до 18.00 часа, без официално определените празнични дни. 
Поръчки през сайта могат да се правят неограничено във времето, като връзка с наш оператор има в горепосочените работни дни от 8:30 до 18:00 часа 
Доставката е винаги за сметка на клиента


За да получите доставката, трябва да ни дадете точен адрес, телефон за връзка и името на получателя. Ако на входната врата има служител, който регулира пропусквателния режим на сградата, той трябва да бъде уведомен за нашето пристигане или оторизиран да приеме доставката. 

В случай на извънредни климатични условия, които не позволяват на нашите служители да доставят поръчаното от Вас, “Стоилов и Ко” ЕООД си запазва правото да измени часа или датата на доставката. Ние ще поемем отговорността да Ви информираме за забавянето. Ако адресът Ви е недостъпен за нашите служители, ще се свържем с Вас, за да намерим най-доброто решение. 
В случай, че в посочения от Вас час на доставката на посочения адрес не бъдете открит и няма кой да приеме поръчката от Ваше име, нашият представител може допълнително да се свърже с Вас на посочения от Вас в поръчката телефон.

Възможност за разплащане - в брой, чрез дебитна или кредитна карта чрез преносимо пос устройство, с кредитна карта чрез виртуален пос терминал. 
При избиране на плащане чрез системата на Борика, времето за изпълнение на поръчката се отчита след установяване наличието на превод. 
Имате възможност да посочите определен час, в който да бъде направена доставката, а също така и да насочите нашите доставчици, като им напишете съобщение в празното поле (особености на сградата, кой ще приеме доставката). 
Когато даден продукт е на промоция и вие имате индивидуална договорка за отстъпки, сайта взима под внимание по-големия процент. Не се натрупват отстъпките 


ПРАВА ВЪРХУ САЙТА И МАРКАТА “Shtorionline.com”: 
Цялото съдържание на сайта, софтуер, снимки, графики, текстове и интерфейс са собственост на “Стоилов и Ко” ЕООД. Това съдържание е направено с цел да помага на клиентите на сайта да се възползват максимално от нашите услуги. Всяко друго използване на изброените по-горе материали включително модификация, репродукция и дистрибуция без писменото разрешение на “Стоилов и Ко” ЕООД се наказва от закона.