Монтаж


Монтаж - Ден и Нощ Роло РМ18

Монтаж на Ден и Нощ Роло (Роло РМ18)

Необходими части за Ден и Нощ Роло (РМ 18)

  1. Монтажни планки за плат Ден и Нощ
  2. Планки и буренца за застопоряващата корда
  3. Странични капачки
  4. Стопери за оперативен шнур
  5. Винтчета
  6. X
  7. Долна тежест за плата
  8. Отвор за застопоряваща корда
  9. Тапа за долна туба

Стъпка 1 - (Само за рола със заявена корда за застопоряване). Прокарайте кордата за застопоряване в средния отвор на капачките (3) и я завържете на възел от едната страна за да се закрепи.
 

Стъпка 2 - Ако монтирате щората на стена или таван, закрепете капачките (3) с винтчета (5) и дюбели. Ако мотнирате щората на дограмата, закрепете капачките(3) с винтчета(5).

При Монтаж на стена

При Монтаж на Таван

При Монтаж на Дограма

Стъпка 3 - Щракнете роло щората на монтираните вече капачки (1).

Стъпка 4 - Поставете долния профил, прикрепен в края на плата, в специалните монтажни планки за плат Ден и Нощ (1).

Стъпка 5 - Сложете долната тежест в плата (7)

Стъпка 6 – (Само за рола със заявена корда за застопоряване).Прокарайте кордата през кръглите отвори (8) на долната тежест за плат (7).
 

Стъпка 7 – (Само за рола със заявена корда за застопоряване). Отпуснете щората и монтирайте планките (2) на дограмата в двата края под долната тежест.

Стъпка 8 – (Само за рола със заявена корда за застопоряване).Прокарайте кордата за застопоряване през планките и стегнете буренцата (2).

Стъпка 9 – (Само за рола със заявена корда за застопоряване). Срежете остатъка от корадата.

Стъпка 10 - Поставете стоперите (4) между топчетата на шнура за управление. Те служат за ограничител на движението на щората

Управление на Щората със Оперативен Шнур