Монтаж


Монтаж - Класическо Роло

Монтаж на Роло РМ18

Необходими части за Роло РМ18

  1. Странични капачки
  2. Планки и буренца за застопоряващата корда
  3. Корда за застопоряване
  4. Стопери
  5. Винтчета

Стъпка 1 - (Само за рола със заявена корда за застопоряване). Прокарайте кордата за застопоряване (3) в средния отвор на капачките (1) и я завържете на възел от едната страна, за да се закрепи.
 

 

Стъпка 2 - Ако монтирате щората на стена или таван, закрепете капачките (1) с винтчета (5) и дюбели. Ако монтирате щората на дограмата, закрепете капачките(1) с винтчета(5).

При Монтаж на стена

При Монтаж на Таван

При Монтаж на Дограма

 

Стъпка 3 - Щракнете роло щората на монтираните вече капачки (1).
 

 

Стъпка 4 – (Само за рола със заявена корда за застопоряване).Прокарайте кордата(3) през кръглите отвори на долния профил.
 

 

Стъпка 5 – (Само за рола със заявена корда за застопоряване). Отпуснете щората и монтирайте планките (2) в двата края под долния профил.
 

 

Стъпка 6 – (Само за рола със заявена корда за застопоряване).Прокарайте кордата за застопоряване (3) през планките и стегнете буренцата (2).
 

 

Стъпка 7 – (Само за рола със заявена корда за застопоряване). Отрежете остатъка от корадата.
 

 

Стъпка 8 - Поставете стоперите (4) между топчетата на шнура за управление. Те служат за ограничител на движението на щората.
 

 

Монтаж на Роло РМ25

Необходими части за Роло РМ25

  1. Странични капачки
  2. Винтчета

Стъпка 1 - Ако монтирате щората на стена или таван, закрепете капачките (1) с винтчета (2) и дюбели. Ако мотнирате щората на дограмата, закрепете капачките(1) с винтчета(2).

При Монтаж на стена

При Монтаж на Таван

При Монтаж на Дограма

 

Стъпка 2 - Щракнете роло щората на монтираните вече капачки (1).
 

 

Монтаж на Роло РМ30

Необходими части за Роло РМ30

  1. Винтчета
  2. Метални странични капачки

Стъпка 1 - Ако монтирате щората на стена или таван, металните странични капачки (2) с винтчета (1) и дюбели. Ако мотнирате щората на дограмата, закрепете капачките (2) с винтчета (1).

При Монтаж на стена

При Монтаж на Таван

При Монтаж на Дограма

 

Стъпка 2 - Поставете роло щората на монтираните вече метални капачки (2), както е показано на снимката по-долу.