Монтаж


Монтаж - Плисета

Поставяне на Плисе тип Стандарт 1 и Ден и Нощ:

Необходими части за Стандарт 1 и Ден и Нощ плисе

 1. Крепежни Планки
 2. Крепежни Капачки
 3. Винтчета
 4. X
 5. Дръжка за управление
 6. Окачващи планки
 7. X
 8. X
 9. Г-образни планки за монтаж пред стъкло с капачки
 10. Болтчета

Монтаж Между Стъклодържателите

Стъпка 1 - Закрепете крепежните планки (1) към долния стъклодържател с винтчета (3).
 

 

Стъпка 2 - Закрепете окачващите планки (6) към горния стъклодържател на 35мм. от края.

 

Стъпка 3 - Щракнете горния профил на щората към окачващите планки (6).

 

Стъпка 4 - Прикрепете дръжката (5) към щората.

 

Стъпка 5 - Поставете капачетата (2) на крепежната планка (1) като опънете конеца.

Монтаж Пред Стъкло

Стъпка 1 - Монтирайте металните планки (9) към горния и долния стъклодържател с винтчета (3).
 

 

Стъпка 2 - Прикрепете крепежните планки (1) към долните метални планки (9) с болтчета (10).

 

Стъпка 3 - Поставете декоративните капачета на металните планки (9).

 

Стъпка 4 - Прикрепете окачващите планки (6) към горните метални планки (9) с болтчета (10).

 

Стъпка 5 - Щракнете горния профил на щората към окачващите планки (6).

Стъпка 6 - Поставете капачетата (2) на крепежните планки (1) като опънете конеца.

Стъпка 7 - Използвайте дръжката (5) за управление на щората в двете посоки.

Монтаж на Плисе тип Стандарт 2

Необходими части за Стандарт 2

 1. Крепежни Планки
 2. Крепежни Капачки
 3. Винтчета
 4. X
 5. Дръжка за управление
 6. Г-образни планки за монтаж пред стъкло с капачки
 7. Болтчета

Монтаж на Плисе Стандарт 2 Между Стъклодържателите

Стъпка 1 - Закрепете крепежните планки (1), както към долния стъклодържател, така и към горния с винтчета (3).
 

 

Стъпка 2 - Прикрепете дръжките (5) към щората.

 

Стъпка 3 - Поставете капачетата (2) на крепежните планки (1) като опънете конеца на щората.
 

 

Стъпка 4 - Използвайте дъжките (5) за управлението на щората в двете посоки.

 

Монтаж на Плисе Стандарт 2 Пред Стъкло

Стъпка 1 - Монтирайте Г-образните метални планки (6) към горния и долния стъклодържател с винтчета (3).
 

 

Стъпка 2 - Прикрепете крепежните планки (1) към долните и горните Г-образни планки (9) с болтчета (7).

 

Стъпка 3 - Поставете декоративните капачета (6) на металната планка (9).
 

 

Стъпка 4 - Поставете капачетата (2) на крепежните планки (1) като опънете конеца на щората.

 

Стъпка 5 - Използвайте дъжките (5) за управлението на щората в двете посоки.