Монтаж


Монтаж - Роло Фантазия

Поставяне на щори "Фантазия":

Необходими части за Роло Фантазия с Кутия Лукс и Мини

  1. Декоративни Капачки
  2. Странични Лайсни
  3. Винтчета

Стъпка 1 - Поставете Щората на прозореца и завийте винтчетата на капачките от страни в предвидените за тях отвори.
 

 

Стъпка 2 - Отлепете лепенката на страничните Лайсни.

 

Стъпка 3 – Залепете страничните лайсни върху стъклодържателя на прозореца

 

Стъпка 4 - Поставете Декоративните Капачки.

 

Стъпка 5 – За управление на щората дръпнете шнура.