Монтаж


Монтаж - Венус

Необходими части за монтаж на Венус

  1. Капачки за профила
  2. Планки за застопоряваща корда
  3. Винтчета
  4. Буренца за застопоряваща корда

Монтаж на Венус между стъклодържателите (вписан)

Стъпка 1 - Поставете щората на прозореца и завийте винтчетата на капачките от страни в предвидените за тях отвори.
 

 

Стъпка 2 - (Ако сте избрали Корда за Застопорячане като допълнителна екстра). Измерете и отбележете по 19мм. от двете страни на долния стъклодържател.

 

Стъпка 3 – Направете дупки на обозначените от вас места. Монтирайте пластмасовите планки (2) като ги завиете с винчета в отворите.

 

Стъпка 4 - Опънете кордата до край и я мушнете в буренцето (4). Затегнете винчето на буренцето и го застопорете на в отвора на планката.

 

Стъпка 5 – Щракнете (1) капачките на профила.

 

Стъпка 6 – За вдиганете и спусканете на щората дърпайте шнура в посоките посочени на снимката.

 

Стъпка 7 – За регулиране на наклона на ламела, завъртайте пръчката в посоката показана на снимката.