Вземане на размери


Ден и нощ Рола - вземане на размери

 

 

При Монтаж върху дограма на Ден и Нощ РМ18 и РМ32 без кутия

 

Размерите се взимат до мм. от края на единия стъклодържател до края на другия стъклодържател (вижте картинката), както в ширина така и във височина. Това са крайните размери които трябва да посочите във вашата заявка за щори.

/

 

При монтаж на стена или таван за Ден и Нощ РМ18 и Ден и Нощ РМ32

 

При монтаж на стена или таван се измерва от желаното ниво и място за позициониране на щората, както във височина, така и в ширина.

Забележка: Препоръчително е в ширина да се отпуснат (добавят) по минимум 5 см от дясната и от лявата страна на прозореца, за да не се получава нежелан просвет. 

/