Вземане на размери


Венус - Вземане на размери

 

При монтаж между стъклодържателите (”вписани”)

Взимат се размерите на стъклото до мм. (с гуменото уплътнение), както в ширина така и във височина . От размера на ширината се изваждат 4мм. Това е крайния размер на ширината, който трябва да напишете във вашата заявка за щори. В някои случаи обаче, може да има кривини в самия прозорец. Затова е препоръчително в ширина да се измери прозореца -в двата края (горен и долен) и по средата. Ако има разлика в трите размера на ширината се взима най-малкия размер. Във височина се измерва стъклото в двата края и се взима по-големия размер ( ако има разлика ).Това е крайния размер на височината, който трябва да напишете във вашата заявка за щори.

/