Вземане на размери


Вертикални вземане на размери

При Монтаж на Стена

 

Когато взимате размерите си за монтаж на стена е необходимо да измерите ширината на целия прозорец от край до край. Към този размер е препоръчително да добавете минимум по 10 см. от двете страни (лява и дясна) за да се получите максимално препокриване на светлата част на прозореца.

Във височина се измерва прозореца от горния край до желаното ниво на щората като е препоръчително да добавите 15см. отгоре над прозореца за да може щората да се закрепи на бетонената част на стената.

/

При Монтаж на Таван

 

При монтаж на таван, ако желаете вертикалните щори да препокриват цялата стена измерете ширината на стената в горния и долния й край и вземете по-малкия размер (ако има разлика). Ако желаете да монтирате вертикалните щори само на тавана над прозореца е необходима да измерите ширината на прозореца от край до край като при този размер е препоръчително да добавите минимум по 10 см. от двете страни за да се получите максимално препокриване на светлата част на прозореца.

Височината се измерва от тавана до нивото до което желаете да бъде щората. Ако желаете тя да е до самия под вземете височината от тавана до пода като извадете от получения размер минимум 5см. в долата част за да позволите плавно движение на лентите.

/